Gábriš, T., Švecová, A.: Dejiny práva na území Slovenska. I. Dejiny štátu, správy a súdnictva.

Ladislav Vojáček

Abstrakt

Recenze publikace - Gábriš, T., Švecová, A.: Dejiny práva na území Slovenska. I. Dejiny štátu, správy a súdnictva.
Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk 2009, 267 s. (ISBN 978-80-7380-161-8)

Bibliografická citace

VOJÁČEK, Ladislav. Gábriš, T., Švecová, A.: Dejiny práva na území Slovenska. I. Dejiny štátu, správy a súdnictva. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2009, č. 4, s. 337-338. [cit. 2020-08-14]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/6572

Plný Text: