Gábriš, T., Švecová, A.: Dejiny práva na území Slovenska. I. Dejiny štátu, správy a súdnictva.

Roč.17,č.4(2009)

Abstrakt
Recenze publikace - Gábriš, T., Švecová, A.: Dejiny práva na území Slovenska. I. Dejiny štátu, správy a súdnictva.
Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk 2009, 267 s. (ISBN 978-80-7380-161-8)