„Příručka prověřená časem“

Pavel Kantořík

Abstrakt

Recenze publikace - „Příručka prověřená časem“
Důchodové předpisy 2007 s komentářem. 5. vydání, ve znění 3. aktualizace k 1. 1. 2009,
nakladatelství ANAG, 2007

Bibliografická citace

KANTOŘÍK, Pavel. „Příručka prověřená časem“. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2009, č. 4, s. 339-340. [cit. 2021-05-15]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/6574

Plný Text: