Konference „Politické procesy v Československu (1948–1989)“

Karel Schelle

Abstrakt

Z iniciativy České advokátní komory se uskutečnila dne 20. října 2009 v plenárním sálu Nejvyššího správního soudu v Brně vědecká konference na téma Politické procesy v Československu (1948–1989). Původní představa o relativně úzkém tematickém zaměření konference na podíl advokátů na politických procesech, zejména v padesátých letech minulého století, se během přípravy konference rozšířilo na celou právnickou sféru. Z toho důvodu se do přípravy organizace konference zapojily všechny právnické instituce. Tedy vedle České advokátní komory to byl Ústavní soud, Nejvyšší správní soud, Nejvyšší soud, Veřejný ochránce práv, Nejvyšší státní zastupitelství a Právnická fakulta Masarykovy univerzity, resp. její katedra dějin státu a práva.

Bibliografická citace

SCHELLE, Karel. Konference „Politické procesy v Československu (1948–1989)“. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2009, č. 4, s. 331. [cit. 2020-07-10]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/6568

Plný Text: