Konference asistentů veřejného práva ve Vídni

Vojtěch Šimíček

Abstrakt

Ve dnech 1.-4. března se ve Vídni konala konference asistentů veřejného práva, nazvaná "Všeobecnost základních práv a různost společnosti" (Allgemei­nheit der Grundrechte und Vielfalt der Gesellschaft). Z Právnické fakulty Masarykovy univerzity se jí zúčastnili JU­Dr. Věra Kalvodová (katedra trestního práva), Mgr. Romana Šťastná (kated­ra správního a finančnlho práva) a Mgr. Vojtěch Šimíček (katedra ústavního prá­va a politologie).

Bibliografická citace

ŠIMÍČEK, Vojtěch. Konference asistentů veřejného práva ve Vídni. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 1994, č. 3, s. 240-242. [cit. 2020-08-09]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/10232

Plný Text: