Právní věda a právní praxe

Jiří Spáčil

Abstrakt

V posledních letech byla učiněna řada kroků směřujících k tomu, aby se Brno stalo opět významným městem českého právnictví. Prvním krokem v tomto směru bylo nepochybně obnovení činnosti právnické fakulty tehdejšího UJEP v roce 1969, srovnatelný význam má zřízení Ústavního soudu v Brně a navrácení sídla Nejvyšší­ho soudu do Brna. Spolupráce uvedených institucí, které se slibně rozvíjí, by měla napomoci zdokonalení právní praxe a přinést nové podněty pro právní teorii. Jed­nou z otázek, která, jak se zdá, uniká pozornosti právní teorie, je otázka postavení Nejvyššího soudu.

Bibliografická citace

SPÁČIL, Jiří. Právní věda a právní praxe. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 1994, č. 3, s. 3-4. [cit. 2020-07-13]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/10207

Plný Text: