K charakteristice hlavy moderního státu

Jan Svatoň

Abstrakt

Hlava státu je tradičně považována nejen za jeden z nejvyšších státních orgánů, ale také za nejvyššího představitele státu. Uvedené konstatování vypovídá o zvláštním postavení tohoto typu státního orgánu, které je dáno jednak jeho zvláštním historickým vývojem a významem, koncepčními přístupy k charakteristice státu (kdy byl nejvyšší představitel státu považován za hlavu státního organismu) a jednak ústavně politickými funkcemi, které jsou s postavením hlavy státu obvykle spojovány (reprezentant státu, nositel státní moci, relativně rozsáhlé jmenovací a velitelské funkce).

Bibliografická citace

SVATOŇ, Jan. K charakteristice hlavy moderního státu. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 1994, č. 3, s. 143-152. [cit. 2020-07-11]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/10222

Plný Text: