Bojarski Marek a kol.: Tendencje zmian prawa karnego i prawa o wykroczeniach w polsce i Czecho-Slowacji, Wroclaw 1992, 108 s.

Roč.2,č.3(1994)

Abstrakt
Recenze publikace - Bojarski Marek a kol.: Tendencje zmian prawa karnego i prawa o wykroczeniach w polsce i Czecho-Slowacji, Wroclaw 1992, 108 s.

Stránky:
247–248
Metriky

359

Views

93

PDF views