Zákon ČNR č. 243/1992 Sb., ve znění zákona ČNR č. 441/1992 Sb. a restituce zemědělského majetku

Roč.2,č.3(1994)

Abstrakt
Cílem tohoto příspěvku bylo poukázat pouze na nejvýznamnější problémy spojené s aplikací zákona ČNR č. 243/1992 Sb., ve znění pozdějších změn a doplnění se závěrem, že se jedná o jeden z restitučních zákonů, který svojí koncepcí prolamuje rámec rozhodného období, který byl na počátku restitučních záměrů v polistopadovém období v ČSFR považován za jeden ze základních principů restitucí majetku fyzických osob.

Stránky:
113–118
Metriky

284

Views

171

PDF views