Mezinárodní seminář o rozhodčím řízení ve sporech týkajících se duševního vlastnictví

Vladimír Týč

Abstrakt

Ve dnech 3. a 4. března 1994 se ko­nal v Ženevě mezinárodní seminář na té­ma "Rozhodčí řízení ve sporech týkají­cívh se duševního vlastnictví". Seminář uspořádala Světová organizace duševního vlastnictví (WIPO), jakožto jedna z odborných organizací systému OSN, spolu s Americkým sdružením rozhodců (Ame­rican Arbitration Association).

Bibliografická citace

TÝČ, Vladimír. Mezinárodní seminář o rozhodčím řízení ve sporech týkajících se duševního vlastnictví. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 1994, č. 3, s. 242-243. [cit. 2020-07-13]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/10233

Plný Text: