Zpráva z besedy s poslancem JUDr. Miroslavem Výborným

Roč.2,č.3(1994)

Abstrakt
Dne 17. března. 1994 uspořádal Me­zinárodní politilogický ústav na půdě Právnické fakulty MU besedu s JU­Dr. Miloslavem Výbornám - před­sedou ústavně-právního výboru Posla­necké sněmovny České republiky. Před­mětem debaty bylo velmi volné téma: "Problémy české ústavnosti".

Stránky:
243–244
Biografie autora

Daniel Hrbáč

Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno

student
Metriky

358

Views

20

PDF views