Předmět vědy o národohospodářské politice

Roč.2,č.3(1994)

Abstrakt
Prof. JUDr. Václav Chytil (3.11.1907-15.9.1980) patří k výrazným osobnostem právnické fakulty Masarykovy univerzity. Byl jedním z nadaných žáků profesora K. Engliše. V roce 1932 absolvoval právnickou fakultu MU. Ve 30-tých letech působil na fakultě jako docent pro obor národního hospodářství a národohospodářské nauky a politiky. Řádným univerzitním profesorem byl jmenován v roce 1945. Po únoru 1948 však ztrácí své společenské postavení a na základě obvinění z velezrady je odsouzený ke trestu odnětí svobody na dobu dvanácti let. Na akademickou půdu se vrací po rehabilitaci v roce 1968. Krátce přednáší na katedře politické ekonomie na Karlově univerzitě v Praze.

Stránky:
159–163
Metriky

354

Views

132

PDF views