Weyrův den právní teorie

Martin Hapla

Abstrakt

Dne 5. června 2015 se v prostorách Právnické fakulty MU uskutečnila mezinárodní vědecká konference Weyrův den právní teorie. Tato akce, od letošního roku pojmenovaná na počest významného prvorepublikového právního vědce prof. JUDr. Františka Weyra, dr. h. c., úspěšně navázala na loňský Den právní teorie, když poskytla prostor k diskuzi a přátelské výměně názorů pro více než šedesát účastníků působících na univerzitách v České, Slovenské a Slovinské republice, stejně jako v různých oblastech právní praxe.

Bibliografická citace

HAPLA, Martin. Weyrův den právní teorie. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2015, č. 2, s. 198-199. [cit. 2021-01-24]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/5336

Plný Text: