HANDRLICA, Jakub: Ochranná a bezpečnostní pásma

Hana Musilová

Abstrakt

Recenze publikace - HANDRLICA, Jakub: Ochranná a bezpečnostní pásma
Praha: C. H. Beck, 2014, xvi, 200 s., ISBN 978-80-7400-532-9.

Bibliografická citace

MUSILOVÁ, Hana. HANDRLICA, Jakub: Ochranná a bezpečnostní pásma. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2015, č. 2, s. 189-191. [cit. 2020-08-09]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/5331

Plný Text: