Vzpomínka na doc. Jiřího Kejře

Naďa Štachová

Abstrakt

(* 28. 8. 1921 – † 27. 4. 2015)

Bibliografická citace

ŠTACHOVÁ, Naďa. Vzpomínka na doc. Jiřího Kejře. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2015, č. 2, s. 201-202. [cit. 2019-08-21]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/5338

Plný Text: