MORÁVEK, Jakub: Ochrana osobních údajů v pracovněprávních vztazích

Jakub Halíř

Abstrakt

Recenze publikace - MORÁVEK, Jakub: Ochrana osobních údajů v pracovněprávních vztazích
Praha: Wolters Kluwer ČR, 2013, 436 s., ISBN 978-80-7478-139-1.

Bibliografická citace

HALÍŘ, Jakub. MORÁVEK, Jakub: Ochrana osobních údajů v pracovněprávních vztazích. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2015, č. 2, s. 176-177. [cit. 2019-08-21]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/5324

Plný Text: