Alternativy trestního řízení v Anglii a Walesu

Markéta Filipová

Abstrakt

V trestním právu procesním se stále častěji setkáváme se snahami o projednání trestného činu způsobem alternativním ke klasickému trestnímu řízení ve formě hlavního líčení završeného rozsudkem. Tyto snahy jsou motivovány potřebou vyřídit co nejvíce případů v krátkém čase, tedy odbřemeněním orgánů činných v trestním řízení, ochranou obětí trestné činnosti před sekundární viktimizací, úsporou nákladů a v neposlední řadě také stále častěji zmiňovanou restorativní funkcí trestní justice.

Bibliografická citace

FILIPOVÁ, Markéta. Alternativy trestního řízení v Anglii a Walesu. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2015, č. 2, s. 125-131. [cit. 2020-08-09]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/5316

Plný Text: