PICHRT Jan (ed.): Sport a (nejen) pracovní právo

Vojtěch Kadlubiec

Abstrakt

Recenze publikace - PICHRT Jan (ed.): Sport a (nejen) pracovní právo
Praha: Wolters Kluwer, 2014, 288 s., ISBN 978-80-7478-655-6.

Bibliografická citace

KADLUBIEC, Vojtěch. PICHRT Jan (ed.): Sport a (nejen) pracovní právo. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2015, č. 2, s. 178-180. [cit. 2020-05-31]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/5326

Plný Text: