Za prof. JUDr. Stanislavem Balíkem, CSc.

Ladislav Vojáček

Abstrakt

(* 15. 2. 1928 – † 11. 4. 2015)

Bibliografická citace

VOJÁČEK, Ladislav. Za prof. JUDr. Stanislavem Balíkem, CSc. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2015, č. 2, s. 202-204. [cit. 2019-08-21]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/5339

Plný Text: