STEHLÍK, Václav; HAMUĽÁK, Ondrej; JIRÁSEK, Jan; BONČKOVÁ, Helena; PETR, Michal: Unijní právo před českými soudy

Libor Havelka

Abstrakt

Recenze publikace - STEHLÍK, Václav; HAMUĽÁK, Ondrej; JIRÁSEK, Jan; BONČKOVÁ, Helena; PETR, Michal: Unijní právo před českými soudy
Praha: Leges, 2014, 304 s., ISBN 978-80-7502-040-6.

Bibliografická citace

HAVELKA, Libor. STEHLÍK, Václav; HAMUĽÁK, Ondrej; JIRÁSEK, Jan; BONČKOVÁ, Helena; PETR, Michal: Unijní právo před českými soudy. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2015, č. 2, s. 177-178. [cit. 2019-08-23]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/5325

Plný Text: