Principy konstitucionalismu

Zdeněk Koudelka

Abstrakt

Dne 5. 6. 2015 uspořádala Právnická fakulta Trnavské univerzity mezinárodní konferenci Principy konstitucionalismu. Konferenci otevřel významný slovenský právník a politik, vedoucí domácí Katedry právní teorie a ústavního práva Radoslav Procházka, který je znám svým odporem k módní teorii materiálního jádra ústavy.

Bibliografická citace

KOUDELKA, Zdeněk. Principy konstitucionalismu. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2015, č. 2, s. 199-200. [cit. 2019-08-23]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/5337

Plný Text: