BUREŠ, Pavel; FAIX, Martin; SVAČEK, Ondřej: Vznik a uznání státu – Aktuální pohled mezinárodního práva

Peter Nagy

Abstrakt

Recenze publikace - Bureš, Pavel; Faix, Martin; Svaček, Ondřej: Vznik a uznání státu – Aktuální pohled mezinárodního práva
Praha: Leges, 2013, 144 s.

Bibliografická citace

NAGY, Peter. BUREŠ, Pavel; FAIX, Martin; SVAČEK, Ondřej: Vznik a uznání státu – Aktuální pohled mezinárodního práva. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2015, č. 2, s. 191-192. [cit. 2020-08-09]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/5332

Plný Text: