Bureš, Pavel; Faix, Martin; Svaček, Ondřej: Vznik a uznání státu – Aktuální pohled mezinárodního práva

Abstrakt

Recenze publikace - Bureš, Pavel; Faix, Martin; Svaček, Ondřej: Vznik a uznání státu – Aktuální pohled mezinárodního práva
Praha: Leges, 2013, 144 s.

Bibliografická citace

NAGY, Peter. Bureš, Pavel; Faix, Martin; Svaček, Ondřej: Vznik a uznání státu – Aktuální pohled mezinárodního práva. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2015, č. 2 [cit. 2018-05-26]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/5332

Plný Text: