HOLZER, Jan; MOLEK, Pavel a kol.: Demokratizace a lidská práva. Středoevropské pohledy

Michal Hájek

Abstrakt

Recenze publikace - HOLZER, Jan; MOLEK, Pavel a kol.: Demokratizace a lidská práva. Středoevropské pohledy
Praha – Brno: Sociologické nakladatelství (SLON) v koedici s Masarykovou univerzitou, 2013, 266 s.

Bibliografická citace

HÁJEK, Michal. HOLZER, Jan; MOLEK, Pavel a kol.: Demokratizace a lidská práva. Středoevropské pohledy. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2015, č. 2, s. 174-175. [cit. 2020-08-09]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/5323

Plný Text: