GERLOCH, Aleš; BERAN, Karel: Funkce a místo právní odpovědnosti v recentním právním řádu

Vojtěch Kallai

Abstrakt

Recenze publikace - GERLOCH, Aleš; BERAN, Karel: Funkce a místo právní odpovědnosti v recentním právním řádu
Praha: Leges, 2014, 272 s., ISBN 978-80-7502-058-1.

Bibliografická citace

KALLAI, Vojtěch. GERLOCH, Aleš; BERAN, Karel: Funkce a místo právní odpovědnosti v recentním právním řádu. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2015, č. 2, s. 180-183. [cit. 2020-08-09]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/5327

Plný Text: