Lidskoprávní Moot Court

Martina Grochová

Abstrakt

Moot courty, neboli simulovaná právní jednání, jsou v zahraničí často neodmyslitelnou součástí vzdělávání mladých právníků, kteří tak mají možnost vyzkoušet si, co je čeká, rozhodnou-li se po studiu pro kariéru advokáta. V simulovaném právním jednání si také tříbí své znalosti i rétorické dovednosti. Přestože v České republice nemají moot courty takovou tradici jako v některých jiných státech, i na Právnické fakultě Masarykovy univerzity si již studenti mohou vybrat ze slušné nabídky soutěží zaměřených na různé oblasti práva, a to jak českých tak mezinárodních.

Bibliografická citace

GROCHOVÁ, Martina. Lidskoprávní Moot Court. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2015, č. 2, s. 197-198. [cit. 2020-08-14]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/5335

Plný Text: