Detaily autora

Nehyba, Slavomír, Ústav geologických věd, PřF MU, Kotlářská 2, 611 37 Brno

 • Vol 21, No 1-2 (2014) - Kenozoikum
  VÝSLEDKY VRTNÉHO PRŮZKUMU NA LOKALITĚ HOLUBICE (SPODNOBADENSKÉ SEDIMENTY KARPATSKÉ PŘEDHLUBNĚ)
  Abstrakt  PDF
 • Vol 14 (2007) - Kenozoikum
  Depoziční architektura moderních fluviálních sedimentů na lokalitě Čerták (Staré Město u Uherského Hradiště) – umělé mrtvé rameno řeky Moravy
  Abstrakt  PDF
 • Vol 14 (2007) - Kenozoikum
  Zastoupení organického materiálu v rámci moderních fluviálních sedimentů na Zlínsku
  Abstrakt  PDF
 • Vol 14 (2007) - Kenozoikum
  Příspěvek k poznání kvartérních fluviálních sedimentů v p rostoru centra města Brna
  Abstrakt  PDF