Vol 25, No 1-2 (2018)

Editoři článků:

David Buriánek, Jiří Faimon, Milan Geršl, Martin Ivanov, Zdeněk Losos, Marek Slobodník, Pavla Tomanová Petrová

Redakční posouzení, recenzenti:

prof. Mgr. Ondřej Bábek, Dr.; doc. Mgr. Aleš Bajer, Ph.D.; RNDr. Miroslav Bubík, CSc.; prof. RNDr. Pavel Dlapa, Ph.D.; RNDr. Nela Doláková, CSc.; Mgr. Michal Francírek Ph.D.; doc. Ing. Jiří Faimon, Dr.; doc. Mgr. Eva Geršlová, Ph.D.; Mgr. Viktor Goliáš, Ph.D.; RNDr. Stanislav Houzar, Ph.D.; Ing. Jana Janderková; RNDr. Vladimíra Jašková; doc. RNDr. Jaroslav Kadlec Dr.; doc. RNDr. Karel Kirchner, CSc.; Ing. Martin Klempa, Ph.D.; Mgr. Jitka Kopecká, Ph.D.; RNDr. Oldřich Krejčí, Ph.D.; Mgr. Tomáš Kumpan, Ph.D.; Mgr. Iva Kůrková; Mgr. Tomáš Lehotský, Ph.D.; doc. Mgr. Lenka Lisá, Ph.D.; doc. RNDr. Zdeněk Máčka, Ph.D.; RNDr. Jitka Novotná; RNDr. Jiří Otava, CSc.; RNDr. Jana Pazdírková; Mgr. Tomáš Pecka; Mgr. Jan Petřík, Ph.D.; RNDr. Petr Rajlich, CSc.; RNDr. Miloš René, CSc.; RNDr. Jiří Rez, Ph.D.; doc. Mgr. Martin Sabol, PhD.; Mgr. Daniel Šimíček, Ph.D.; RNDr. Jan Švancara, CSc.

Sazba a technická redakce:

Pavel Klímek, Helena Gilíková, Martin Knížek

Jazyková úprava:

Pavel Pracný

Na vydání čísla se podíleli, včetně finanční podpory:

  • Ústav geologických věd PřF, Masarykova univerzita
  • Česká geologická služba
  • RNDr. Karel Martyčák – www.mikroskopy-prodej.cz
  • Českomoravský štěrk, a.s.

Toto číslo vychází 15. 12. 2018

     

Celé číslo

Prohlédnout nebo stáhnout celé číslo

Obsah

Kenozoikum

Martin Ivanov, Hana Nohálová, Miriam Nývltová Fišáková, Petr Dresler, Gabriela Dreslerová
HTML
Petra Křížová, Václav Tejnecký, Karel Němeček, Zuzana Michalová, Ondřej Drábek, Luboš Borůvka
HTML
Tereza Macurová, Václav Škarpich, Tomáš Galia
HTML
Slavomir Nehyba, Marie Dvořáková, Naděžda Hrozová, Vladimíra Jašková
HTML
Slavomir Nehyba, Marie Dvořáková, Nela Doláková, Petr Dresler
HTML
Jan Petřík, Nela Doláková, Slavomír Nehyba, Zuzana Lenďáková, Michaela Prišťáková, Katarína Adameková, Libor Petr, Petr Dresler, Jiří Macháček
HTML
Jaroslav Šamánek, Radek Mikuláš, Nela Doláková, Šářka Hladilová
HTML
Daniel Šimíček, Vendula Krulová
HTML
Pavla Tomanová Petrová, Slavomír Nehyba, Karel Diviš, Šárka Hladilová, Růžena Gregorová, Jan Vít, Pavel Hudec
HTML
Pavla Tomanová Petrová, David Buriánek, Karel Kirchner, Oldřich Krejčí, František Laufek, Slavomír Nehyba, Jiří Otava
HTML
David Zapletal, Šárka Hladilová
HTML

Paleozoikum

Josef Havíř
HTML
Ján Klištinec, Rostislav Melichar
HTML (English)

Krystalinikum

Jiří Zimák, Zuzana Juránková
HTML

Aplikovaná geologie

Vít Baldík, Hana Krumlová, David Buriánek, Eva Kryštofová, Jana Janderkova, Jan Sedláček, Roman Novotný, Martin Dostalík
HTML
Josef Havíř
HTML
Radek Morcinek, Josef Zeman
HTML
Petr Vaníček, Kateřina Chroustová, Josefína Bízová, Adam Říčka
HTML
Jiří Zimák
HTML