MIGRACE RADIONUKLIDU 226Ra V SEDIMENTECH RYCHVALDSKÉ STRUŽKY

Radek Morcinek, Josef Zeman

Abstrakt

Large amounts of mining waters are discharged into waterstreams in the region of Ostrava-Karviná Mining District. This paper deals with discharged mine water from the Žofie watershaft , which is located in Petrvald basin in Czech part of Upper Silesian coal basin. Mine water may affect surface watercourses, especially their sediments, which may have increased activity of radium 226Ra. The aim of this work was to evaluate geochemical evolution of the Rychvald creek with regard to the mobility of radium 226Ra and estimate the degree of influence. From the results, it is evident that the mine waters significantly affect the composition of Rychvald creek. Increased equivalent dose was measured only up to the wastewater treatment plant, which probably considerably diluted the water, consequently diminishing migration abilities of radium. From the result of physicochemical parameters it is evident that discharged mine water from the Žofie watershaft affects mainly conductivity, due to high mineralization of discharged mine water. Increased doses of the gamma radiation equivalent, which are related to the increased mass activity of radium 226Ra, were found in the sediment of the first 1 200 m of the Rychvaldské creek. However the determined increased activities of radium 226Ra do not represent neither substantial risk for human health nor important risk for the environment.

Bibliografická citace

Morcinek, R., Zeman, J. (2018). Migrace radionuklidu 226Ra v sedimentech Rychvaldské stružky. – Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku, 25, 1–2, 119–123.

Klíčová slova

The Hornoslezska basin, Rychvald creek, Mine water, Activity of radium, Bottom sediments

Plný Text:

HTML

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Bondaruk J. – Janson E. – Wysocka M. – Chałupnik S. (2015): Identification of hazards for water environment in the Upper Silesian Coal Basin caused by the discharge of salt mine water containing particularly harmful substances and radionuclides. – Journal Of Sustainable Mining. 14, 179-187. https://doi.org/10.1016/j.jsm.2016.01.001

Dopita M. – Aust J. – Brieda J. – Černý I. – Dvořák P. – Fialová V. – Foldyna J. – Grmela, A. – Grygar R. – Hoch I. – Honěk J. – Kaštovský V. – Konečný P. – Kožušníková A. – Krejčí B. – Kumpera O. – Martinec P. – Müller K. – Novotná E. – Ptáček J. – Purkyňová E. – Řehoř F. – Strakoš Z. – Tomis L. – Tomšík J. – Valterová P. – Vašíček Z. – Vencl J. – Žídková S. (1997): Geologie české části hornoslezské pánve. – 278 s. Ministerstvo životního prostředí. Praha.

Grmela A. (2004): Studie zhodnocení dostupných informací o geologické a hydrogeologické situaci petřvaldské dílčí pánve OKR z hlediska prognózy vývoje kvality a kvantity zdrojů důlních vod. – MS, Ostrava.

Grmela A. – Rapantová N. – Jelínek P. (2005): Dopady ukončení těžby na hydrochemické změny důlních vod čerpaných z vodní jámy Žofie v OKR. – s. 367-372. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava, Řada hornicko-geologická. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava.

Chałupnik S. – Wysocka M. – Janson E. – Chmielewska I. – Wiesner M. (2017): Long term changes in the concentration of radium in discharge waters of coal mines and Upper Silesian rivers. – Journal Of Environmental Radioactivity 171, 117-123. ScienceDirect. https://doi.org/10.1016/j.jenvrad.2017.02.007

Kalous J. – Zeman J. – Kadlec P. (2014): Návrh postupu řešení problematiky radiační ochrany spjaté s vypouštěním důlních vod z VJŽ v roce 2014. – MS. Separa-Eko, spol. s r. o. Brno.

Kalous J. – Zeman J. (2015): Souhrnné zpracování dat a analýza trendů vývoje chemického složení důlních vod vodní jámy Žofie a dnových sedimentů v Petřvaldské stružce v letech 2004–2014 včetně vyhodnocení rizik pro lidské zdraví a zasažené ekosystémy. – MS Separa-Eko, spol. s r. o. Brno.

Pešek J. – Sivek M. (2012): Uhlonosné pánve a ložiska černého a hnědého uhlí České republiky. – 199 s. Česká geologická služba. Praha.

Wiegand J. – Sebastian F. (2002): Origin of radium in high-mineralised waters. – (IAEA-TECDOC--1271). International Atomic Energy Agency (IAEA).

https://doi.org/10.5817/GVMS2018-1-2-119