Crossref Cited-by (1)

Služba reprezentuje výstupy citací nakladatelů zapojených do systému Cited-by (rozšířená služba Crossref).

1. Střednopleistocenní sesuv na svazích Drahanské vrchoviny u Viničných Šumic
Pavla Tomanová, Oldřich Krejčí, Nela Doláková, Helena Gilíková, Šárka Hladilová, Kamil Zágoršek
Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku  ročník: 26,  číslo: 1-2,  rok: 2019  
https://doi.org/10.5817/GVMS2019-1-2-116