PALEOPROSTŘEDÍ VE SPODNÍM BADENU NA SEVERNÍM OKRAJI BRNA (DIVIŠOVA ČTVRŤ)

Roč.25,č.1-2(2018)

Abstrakt

Lower Badenian sediments were studied on the locality Hvozdíkova at the Diviš district, Brno. There were interpreted 4 lithofacies of Neogene (Lower Badenian) sediments (lithofacies M1, M2, Sl, and SGl). Occurrence of basal Lower Badenian clastics is connected with existence of coarse-grained delta (foreset). Overlying pelites document pelagic sedimentation of open sea. Garnet dominates in assemblage of heavy translucent minerals.
Rich assemblages of foraminifers, molluscs, spines of echinoids, ostracods and shark fauna were discovered in sediments. Diversified assemblages are dominated by plankton specimens. Species Orbulina suturalis Brön., Praeorbulina glomerosa circularis (Blow) and Globigerinoides bisphericus Todd. indicate the Lower Badenian age.
From the point of view of the shark fauna diversity the locality Hvozdíkova is unique; shark fauna is very rare in Lower Badenian clays, and the genera of Squaliolus and Paraetmopterus are identified for the first time. Oysters – especially species Neopycnodonte navicularis (Brocchi) – dominate in Lower Badenian sediments. Small gastropods (for example Cancellaria sp., ?Tornus sp., Rissoa sp., Alvania sp.) probably represent fossils reworked from shallow littoral area.

 


Klíčová slova:
Lower Badenian; sedimentology; paleoecology; foraminifers; molluscs; heavy minerals; Carpathian Foredeep
Biografie autora

Pavla Tomanová Petrová

Česká geologická služba Brno

Brno
Reference

Bagdasarjan, K. G. – Tatišvili, K. G. – Kazachašvili, Z. R. – Muschelišvili L. V. et al. (1966): Spravočnik po ekologii morskich dvustvorok. – Nauka, 71–79. Moskva.

Berggren, W. A. – Kent, D. V. – Swisher, C. C., III. – Aubry, M.-P. (1995): A revised

Cenozoic geochronology and chronostratigraphy. – SEPM (Society of Sedimentary

Geology), Spec. Publ. 54, 129–212.

Bouma, A. H. (1962): Sedimentology of Some Flysh Deposits: A Graphic Approach to Facies Interpretation. – Elsevier, Amsterdam.

Brzobohatý, R. (1982): Rybí fauna spodnobadenských vápnitých jílů v Brně-Králově Poli a její paleogeografický význam. – Časopis Mor. Muzea, LXVII, vědy přírodní, 57–64.

Brzobohatý, R. (1997): Paleobathymetrie spodního badenu karpatské předhlubně na Moravě z pohledu otolitových faun. Sborník „ Dynamika vztahů marinního a kontinentálního prostředí, 37–45. Brno.

Bubík, M. – Petrová, P. – Brzobohatý, R. – Hladilová, Š. – Mikuláš, R. (2005): Sedimenty karpatu a spodního badenu na ulici Kopečná v Brně. – Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2004, 12, 20–24. Brno.

Dance, S. P. (2006): Ulity a lastury. – Knižní klub, 1–256. Praha.

De Bruyne, R. H. (2004): Encyklopedie ulit a lastur. – Rebo Productions, 1–336.

Eilertsen, R. S. – Corner, G. D. – Aasheim, O. – Hansen, L. (2011): Facies characteristics and architecture related to palaeodepth of Holocene fjord–delta sediments. – Sedimentology, 58, 7, 1784–1809. https://doi.org/10.1111/j.1365-3091.2011.01239.x">https://doi.org/10.1111/j.1365-3091.2011.01239.x

Friedberg, W. (1934–1936): Mieczaki miocenskie ziem polskich. II. Malže. – Polsk. Tow. Geol., 1–284, Atlas. Krakow.

Gobo, K. – Ghinassi, M. – Nemec, W. – Sjursen, E. (2014): Development of an incised valley-fill at an evolving rift margin: Pleistocene eustasy and tectonics on the southern side of the Gulf of Corinth, Greece. – Sedimentology, 61, 4, 1086–1119. https://doi.org/10.1111/sed.12089">https://doi.org/10.1111/sed.12089

Gobo, K. – Ghinassi, M. – Nemec, W. (2015): Gilbert-type deltas recording short-term base-level changes: Delta-brink morphodynamics and related foreset facies. – Sedimentology, 62, 1923–1949. https://doi.org/10.1111/sed.12212">https://doi.org/10.1111/sed.12212

Hayward, P. – Nelson-Smith, T., Shields, Ch. (2006): Živočichové a rostliny evropského pobřeží. – Svojtka&Co. 1–352. Praha.

Hohenegger, J. – Coric, S. – Wagreich, M. (2014): Timing of the Middle Miocene Badenian Stage of the Central Paratethys. – Geologica Carpathica, 65, 1, 55–66. https://doi.org/10.2478/geoca-2014-0004">https://doi.org/10.2478/geoca-2014-0004

Jopling, A. V. (1965): Hydraulic factors controlling the shape of laminae in laboratory deltas. – Journal of Sedimentary Petrology, 35, 4, 777–791.

Kowalke, T. – Harzhauser, M. (2004): Early ontogeny and palaeoecology of the Mid-Miocene rissoid gastropods of the Central Paratethys. – Acta Palaeontologica Polonica, 49, 1, 111–134.

Krystek, I. (1974): Výsledky sedimentologického výzkumu sedimentů spodního badenu v karpatské předhlubni (na Moravě). – Folia Fac. Sci. Nat. Univ. Purk. Brunensis, Geol., XV, 8, 1–32. Brno.

Krystek, I. (1981): Použití výzkumu společenstev těžkých minerálů v sedimentárních komplexech. – Folia Fac. Sci. Univ. Nat. Purk. Brun., Geol., 22, 3, 101–107. Brno.

Lowe, D. R. (1982): Sediment gravity flows: II. Depositional models with special reference to the deposits of high-density turbidity currents. – J. Sed. Petrol., 52, 279–297.

Nehyba, S. – Kirchner, K. – Mackovčín, P. – Demek, J. (2008a): Sedimentárně-petrografické studium neogenních a pleistocénních sedimentů v oblasti Brno-Švédské šance. – Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2007, Masarykova univerzita, XV, 1, 31–35.

Nehyba, S. – Tomanová Petrová, P. – Zagoršek, K. (2008b): Sedimentological and palaeocological records of the evolution of the south-western part of the Carpathian Foredeep (Czech Republic) during the Early Badenian. – Geological Quarterly, Warszawa, 52, 1, 45–60.

Nemec, W. (1990): Aspects of sediment movement on steep delta slopes. – In: Colella, A. Prior, D. B. (eds): Coarse-Grained Deltas. – Spec. Publ. Int. Ass. Sediment., 10, 29–73. Oxford.

Novák, Z. – Dvořák, J. – Havlíček, P. – Musil, R. – Nekovařík, Č. – Jaroš, J. (1991): Geologická mapa ČR, List 24-32 Brno. ÚÚG. Praha.

Postma, G. (1990): Depositional architecture and facies of river and fan deltas: a synthesis. – In: Colella, A. – Prior, D. B. (eds): Coarse–Grained Deltas. – Spec. Publ. of IAS, 10, 13–27.

Studencka, B. (1986): Bivalves from the Badenian Middle Miocene marine sandy facies of Sourhern Poland. – Palaeontologia Polonica, 47, 3–128.

Tatišvili, K. G. – Bagdasarjan, K. G. – Kazachašvili, Z. R. (1968): Spravočnik po ekologii morskich brjuchonogich. – Nauka, 54–55. Moskva.

Underwood, C. J. – Schlögl, J. (2013): Deep−water chondrichthyans from the Early Miocene of the Vienna Basin (Central Paratethys, Slovakia). – Acta Palaeontologica Polonica 58 (3): 487–509.

Walker, R. G. – James, N. P. (1992): Facies Models. Response to sea level changes. – Geol. Ass. Canada, 1–380. Toronto.

Záruba, B. (1996): Ústřice. Katalog rodových a podrodových taxonů podřádu Ostreina (Bivalvia). – Vesmír, Národní Muzeum v Praze, 1–64. Praha.

Metriky

660

Views

287

PDF views

382

HTML views