Crossref Cited-by (2)

Služba reprezentuje výstupy citací nakladatelů zapojených do systému Cited-by (rozšířená služba Crossref).

1. Raně středověké říční koryto v blízkosti fortifikačního systému velkomoravského hradiska Pohansko u Břeclavi
Slavomir Nehyba, Petr Dresler, Nela Doláková, František Kuda, Michaela Přišťáková, Jakub Šimík, Jaroslav Škojec, Karel Kirchner
Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku  ročník: 27,  číslo: 1-2,  rok: 2020  
https://doi.org/10.5817/GVMS2020-13285

2. ZANIKLÝ MEANDR U SEVERNÍHO PŘEDHRADÍ ARCHEOLOGICKÉ LOKALITY POHANSKO U BŘECLAVI
Jan Petřík, Nela Doláková, Slavomír Nehyba, Zuzana Lenďáková, Michaela Prišťáková, Katarína Adameková, Libor Petr, Petr Dresler, Jiří Macháček
Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku  ročník: 25,  číslo: 1-2,  rok: 2018  
https://doi.org/10.5817/GVMS2018-1-2-41