PŘIROZENÁ RADIOAKTIVITA PALEOZOICKÝCH SEDIMENTŮ A CHEMISMUS KARBONÁTOVÝCH HORNIN NA MAPOVÝCH LISTECH 25-11 HLUBOČKY A 25-12 HRANICE

Jiří Zimák

Abstrakt

This paper deals with natural radioactivity of Palaeozoic sedimentary rocks in the map sheets 25-11 Hlubočky and 25-12 Hranice. All studied rocks belong to the Moravo-Silesian Palaeozoic, namely to three flysch formations (Horní Benešov, Moravice and Hradec-Kyjovice fms.) and two carbonate formations (Macocha and Líšeň fms.). Contents of potassium, uranium and thorium were measured using a laboratory gamma–ray spectrometer in 1 337 rock samples, values of mass activity of 226Ra equivalent (am) were calculated. The data are tabled and discussed. The average am of analysed flysch sediments is 160 Bq.kg-1. This value is very close to the value of am calculated for the average continental crust. Natural radioactivity of flysch sedimentary rocks grows from psefites (conglomerates) through psammites (graywackes dominate) to the group of aleurites and pelites (siltstones, silty shales, clay shales). Natural radioactivity of the studied carbonate rocks is very low. In dark biodetritic limestones of the Líšeň Fm. there were found slightly increased uranium contents (typically up to 6 ppm). Uranium in the rock is probably bound to graphitic matter.

Bibliografická citace

Zimák, J. (2018). Přirozená radioaktivita paleozoických sedimentů a chemismus karbonátových hornin na mapových listech 25-11 Hlubočky a 25-12 Hranice. – Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku, 25, 1–2, 128–133.

Klíčová slova

Horní Benešov Formation, Moravice Formation, Hradec-Kyjovice Formation, Hranice Devonian, gamma-spectrometry, dose rate

Plný Text:

HTML

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Beretka, J. – Matthew, P. J. (1985): Natural radioactivity of Australian building materials, industrial wastes and by-products. – Health Physics, 48, 87-95. https://doi.org/10.1097/00004032-198501000-00007

Bouška, V. – Jakeš, P. – Pačes, T. – Pokorný, J. (1980). Geochemie. Academia Praha.

Dvořák, J. (1994): Variský flyšový vývoj v Nízkém Jeseníku na Moravě a ve Slezsku. Práce Českého geologického ústavu, 3. Český geologický ústav, Praha.

Eštoková, A. – Palaščáková, L. (2013): Study of natural radioactivity of Slovak cements. – Chemical Engineering Transactions, 32, 1675-1680.

Hartley, A. J. – Otava, J. (2001): Sediment provenance and dispersal in a deep marine foreland basin: the Lower Carboniferous Culm Basin, Czech Republic. – Journal of the Geological Society, 158, 1, 137-150. https://doi.org/10.1144/jgs.158.1.137

Manová, M. – Matolín, M. (1989): Radioaktivita hornin ČSSR. In: Ibrmajer, J. – Suk, M. et al.: Geofyzikální obraz ČSSR, 196-213. ÚÚG – Academia Praha.

Manová, M. – Matolín, M. (1995): Radiometrická mapa České republiky 1 : 500 000. Český geologický ústav, Praha.

Maštera, L. – Tyráček, J. – Otava, J. – Cardová, E. (1991): Geologická mapa ČR 1 : 50 000. List 25-11 Hlubočky. Český geologický ústav.

Matolín, M. – Chlupáčová, M. (1997): Radioaktivní vlastnosti hornin. In: Kobr, M. et al.: Petrofyzika, 109-126. Vydavatelství Karolinum, Praha.

Ngachin, M. – Garavaglia, M. – Giovani, C. – Kwato Njock, M. G. – Nourreddine, A. (2007): Assessment of natural radioactivity and associated radiation hazards in some Cameroonian building materials. – Radiation Measurements, 42, 61-67. https://doi.org/10.1016/j.radmeas.2006.07.007

Pálenský P. (2002): Geologie území. In: Müller, V. (ed.): Vysvětlivky k souboru geologických a ekologických účelových map přítodních zdrojů v měřítku 1 : 50 000. List 25-12 Hranice, 7-23. Česká geologická služba, Praha.

Pálenský, P. – Čížek, P. – Tyráček, J. – Stráník, Z. – Dvořák, J. (1996): Geologická mapa ČR 1 : 50 000. List 25-12 Hranice. Český geologický ústav.

Rudnick, R. L. – Gao, S. (2005): Composition of the continental crust. In: Rudnick, R. L.: Treatise on geochemistry. Vol. 3 – The crust, 1-64. Elsevier, Amsterdam etc.

UNSCEAR, United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation (1988): Exposures from natural sources of radiation. Report to the General Assembly. U. N., New York, USA.

Zimák, J. (2012): Přirozená radioaktivita kulmských sedimentů na východním okraji Českého masivu. – Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku, 19, 1-2, 130-133. https://doi.org/10.5817/GVMS2012-1-2-130

Zimák, J. – Dalajková, K. – Donocik, R. – Krist, P. – Reif, D. – Štelcl, J. – Kopecká, L. (2016): Využitelnost terénních rentgenfluorescenčních analyzátorů ke stanovení chemismu cementářských surovin – na příkladu velkolomu Mokrá. – Zprávy o geologických výzkumech, 49, 79-82.

Zimák, J. – Štelcl, J. (2004): Přirozená radioaktivita hornin moravskoslezského kulmu v oblasti Nízkého Jeseníku a Oderských vrchů: příspěvek k poznání zdrojové oblasti klastického materiálu. – Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2003, 11, 103-106.

https://doi.org/10.5817/GVMS2018-1-2-128