Žádná zvláštní procedura pro mladistvé? K trestní politice mládeže

Claudius Messner

Abstrakt

V České republice se v posledním období ozývají návrhy na znížení trestní hranice mladistvých. Jeho stoupenci argumentují hlavně tím, že se zvýšil počet trestnich činů mladistvých a změnila se jejich struktura. Mladiství se dopouštějí více brutálnějších kriminálních činů, nevyjímajíc vraždy a loupežného přepadení. Proto jediné řešení této situace vidí ve znížení hranice trestnosti. Argumentace založena jen na statistických přehledech však nemůže nahradit ucelenou koncepci preventivní péče o mladistvé.

Bibliografická citace

MESSNER, Claudius. Žádná zvláštní procedura pro mladistvé? K trestní politice mládeže. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 1999, č. 3, s. 262-271. [cit. 2020-04-06]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/8993

Plný Text: