Politické systémy Slovenské republiky a Polské republiky

Vojtěch Šimíček

Abstrakt

Ve dnech 20. a 21. září se na Ekonomické univerzitě v Bratislavě konala mezinárodní vědecká konference, věnovaná problematice komparace politic­kých systémů Polska a Slovenska. Uskutečnění této konferece umožnila zejména dlouhodobá a intenzívní spolupráce mezi Vysokou školou obchodní ve Var­šavě a Ekonomickou univerzitou v Bratislavě a pod­pora Velvyslanectví Polské republiky na Slovensku.

Bibliografická citace

ŠIMÍČEK, Vojtěch. Politické systémy Slovenské republiky a Polské republiky. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 1999, č. 3, s. 295. [cit. 2020-04-06]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/9000

Plný Text: