Uprchlictví v České republice v legislativních a migračních souvislostech (1. část)

Dalibor Jílek

Abstrakt

V totalitní éře, trvající v Československu přes 40 let, získala svoboda pohybu velmi omezený a extrémně karikovaný obsah. Po společenském zvratu v roce 1989 se v reakci na minulý politický systém prosazuje liberalismus, jenž mnohdy (a to ve zjedno­dušeném pojetí) chápe svobodu ve smyslu nezávis­losti individua na vměšování druhých, ať už vystu­pují v podobě vlády, korporací či soukromých osob.

Bibliografická citace

JÍLEK, Dalibor. Uprchlictví v České republice v legislativních a migračních souvislostech (1. část). Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 1999, č. 3, s. 214-222. [cit. 2020-04-06]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/8985

Plný Text: