Rozhodovacia činnosť Ústavného súdu Slovenskej republiky 1993-1997

Roč.7,č.3(1999)

Abstrakt
Recenze publikace - Rozhodovacia činnosť Ústavného súdu Slovenskej republiky 1993-1997

Zodpovedný redaktor P. Kresák. Vyd. Kalligram, Bratislava 1999, 632 s.


Stránky:
298–301
Metriky

240

Views

133

PDF views