Rozhodovacia činnosť Ústavného súdu Slovenskej republiky 1993-1997

Jan Filip

Abstrakt

Recenze publikace - Rozhodovacia činnosť Ústavného súdu Slovenskej republiky 1993-1997

Zodpovedný redaktor P. Kresák. Vyd. Kalligram, Bratislava 1999, 632 s.

Bibliografická citace

FILIP, Jan. Rozhodovacia činnosť Ústavného súdu Slovenskej republiky 1993-1997. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 1999, č. 3, s. 298-301. [cit. 2020-04-06]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/9003

Plný Text: