Odpovědnost v celním právu

Ivana Pařízková

Abstrakt

Úkolem tohoto článku je alespoň ve stručnosti přiblížit problematiku odpovědnosti v celním právu, která de facto představuje předmět právní úpravy celního práva trestního. Nejprve jsem na úvod obecně vymezila pojem odpovědnosti, poté jsem cha­rakterizovala clo a dále jsem navázala celně právní odpovědností, která je svou povahou odpovědností správně právní.

Bibliografická citace

PAŘÍZKOVÁ, Ivana. Odpovědnost v celním právu. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 1999, č. 3, s. 251-259. [cit. 2020-04-06]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/8991

Plný Text: