Odpovědnost v celním právu

Roč.7,č.3(1999)

Abstrakt
Úkolem tohoto článku je alespoň ve stručnosti přiblížit problematiku odpovědnosti v celním právu, která de facto představuje předmět právní úpravy celního práva trestního. Nejprve jsem na úvod obecně vymezila pojem odpovědnosti, poté jsem cha­rakterizovala clo a dále jsem navázala celně právní odpovědností, která je svou povahou odpovědností správně právní.

Stránky:
251–259
Metriky

332

Views

281

PDF views