Daňové úniky jako společenský jev

Miroslav Nováček

Abstrakt

Daně a daňové úniky jsou snad nejfrekventovanější pojmy v naší společnosti a nejen v ní. Nespor­ně souvisí s klasickým výrokem, že daně a smrt jsou nejvěrnější souputníci životem každého z nás. Pomineme-li daně jako systém, zjistíme, že da­ňový únik je jednak právní, jednak společenský i fi­nanční pojem. Nesporně jde také o složitý jev procházející napříč politickým a společenským spekt­rem, který se přirozeně proměňuje v prostoru a čase.

Bibliografická citace

NOVÁČEK, Miroslav. Daňové úniky jako společenský jev. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 1999, č. 3, s. 281-284. [cit. 2020-07-15]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/8996

Plný Text: