Stávka v zrcadle české judikatury

Milan Vacík

Abstrakt

Vzhledem k nedokonalé úpravě stávky v českém právním řádu, stoupá v této věci význam soudního rozhodování. Je pravdou, že z hlediska právní jistoty stav, kdy legalita konkrétní stávky mimo rámec zá­kona o kolektivním vyjednávání je až do rozhodnutí soudu takříkajíc "ve hvězdách", není dvakrát ideál­ní. Protože však zákonodárce institut stávky sotva v brzké době komplexně upraví, nezbývá než při dis­kusích o zákonnosti či nezákonnosti stávky (což je zpravidla věc, která se žaluje a o které se meritorně rozhoduje) uvažovat právě zejména na bázi předchá­zejících soudních rozhodnutí. Tato stať se nejdříve pokusí charakterizovat procesní podmínky řízení na určení nezákonnosti stávky a v druhé části pak zmapovat významná polistopadová rozhodnutí.

Bibliografická citace

VACÍK, Milan. Stávka v zrcadle české judikatury. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 1999, č. 3, s. 290-292. [cit. 2020-04-07]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/8998

Plný Text: