Právní a institucionální rámec působení Parlamentu v podmínkách členství ČR v Evropské unii

Jan Kysela

Abstrakt

1. květen 2004 se nesporně zřetelně zapíše do dějin České republiky jako jeden z jejich mezníků. Členství ČR v Evropské unii s sebou přináší řadu změn v živo­tech občanů, ale také v činnosti orgánů veřejné moci. Předmětem této stati je analýza těchto změn ve vztahu ke klíčovému ústavnímu orgánu, tj. Parlamentu. Pře­stože její těžiště spočívá ve výkladu nového přírůstku českého parlamentního práva, považuji za nutné pře­deslat několik poznámek o jeho pozadí a souvislostech. Právní úprava angažmá Parlamentu v evropských zá­ležitostech má totiž několik rovin: evropskou, ústavní, zákonnou a případně i autonomní.

Bibliografická citace

KYSELA, Jan. Právní a institucionální rámec působení Parlamentu v podmínkách členství ČR v Evropské unii. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2004, č. 2, s. 83-96. [cit. 2020-11-30]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/7765

Plný Text: