Právní a institucionální rámec působení Parlamentu v podmínkách členství ČR v Evropské unii

Roč.12,č.2(2004)

Abstrakt
1. květen 2004 se nesporně zřetelně zapíše do dějin České republiky jako jeden z jejich mezníků. Členství ČR v Evropské unii s sebou přináší řadu změn v živo­tech občanů, ale také v činnosti orgánů veřejné moci. Předmětem této stati je analýza těchto změn ve vztahu ke klíčovému ústavnímu orgánu, tj. Parlamentu. Pře­stože její těžiště spočívá ve výkladu nového přírůstku českého parlamentního práva, považuji za nutné pře­deslat několik poznámek o jeho pozadí a souvislostech. Právní úprava angažmá Parlamentu v evropských zá­ležitostech má totiž několik rovin: evropskou, ústavní, zákonnou a případně i autonomní.

Stránky:
83–96
Metriky

272

Views

199

PDF views