Daň z přidané hodnoty

Roč.12,č.2(2004)

Abstrakt
Systém daně z přidané hodnoty (DPH) je v Čes­ké republice uplatňován od roku 1993, v rámci daňové soustavy České republiky. DPH je od 1. května roku 2004 nově upravena zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (tento zákon nahradil zákon č. 588/1992 Sb., který tuto daň upravoval do 30. dubna 2004), ale můžeme konstatovat, že vývoj této adminis­trativně náročné daně není ještě zdaleka ukončen.

Stránky:
114–122
Metriky

506

Views

319

PDF views