Daň z přidané hodnoty

Ivana Pařízková

Abstrakt

Systém daně z přidané hodnoty (DPH) je v Čes­ké republice uplatňován od roku 1993, v rámci daňové soustavy České republiky. DPH je od 1. května roku 2004 nově upravena zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (tento zákon nahradil zákon č. 588/1992 Sb., který tuto daň upravoval do 30. dubna 2004), ale můžeme konstatovat, že vývoj této adminis­trativně náročné daně není ještě zdaleka ukončen.

Bibliografická citace

PAŘÍZKOVÁ, Ivana. Daň z přidané hodnoty. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2004, č. 2, s. 114-122. [cit. 2020-07-15]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/7768

Plný Text: