Probační a mediační služba dle platné právní úpravy

Roč.12,č.2(2004)

Abstrakt
Probační a mediační služba je pojmem pro veřej­nost poněkud neznámým, ale o to více zajímavým, ne­boť se nejedná jen o teoretizování, ale důraz je kladen především na její uplatnění v praxi. Zejména tyto okolnosti mě vedly k tomu, abych si téma Probační a me­ diační služby vybrala jako téma diplomové práce.

Stránky:
150–160
Biografie autora

Eva Žatecká

Právnická fakulta, Masarykova Univerzita, Brno

studentka
Metriky

340

Views

299

PDF views