Probační a mediační služba dle platné právní úpravy

Eva Žatecká

Abstrakt

Probační a mediační služba je pojmem pro veřej­nost poněkud neznámým, ale o to více zajímavým, ne­boť se nejedná jen o teoretizování, ale důraz je kladen především na její uplatnění v praxi. Zejména tyto okolnosti mě vedly k tomu, abych si téma Probační a me­ diační služby vybrala jako téma diplomové práce.

Bibliografická citace

ŽATECKÁ, Eva. Probační a mediační služba dle platné právní úpravy. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2004, č. 2, s. 150-160. [cit. 2020-11-30]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/7775

Plný Text: