František Weyr: Paměti. 3. Za okupace a po ní (1939-1951)

Jan Filip

Abstrakt

Recenze publikace - František Weyr: Paměti. 3. Za okupace a po ní (1939-1951)
Vydavatelství Atlantis, Brno 2004, 232 s.

Bibliografická citace

FILIP, Jan. František Weyr: Paměti. 3. Za okupace a po ní (1939-1951). Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2004, č. 2, s. 178-180. [cit. 2020-08-06]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/7782

Plný Text: