Svobodný přístup k informacím a veřejná správa

Petr Kolman

Abstrakt

Stěžejní právní předpis, který nyní v České repub­lice upravuje svobodný přistup k informacím je zá­kon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k infor­macím.

Bibliografická citace

KOLMAN, Petr. Svobodný přístup k informacím a veřejná správa. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2004, č. 2, s. 133-141. [cit. 2020-11-30]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/7773

Plný Text: