Svobodný přístup k informacím a veřejná správa

Roč.12,č.2(2004)

Abstrakt
Stěžejní právní předpis, který nyní v České repub­lice upravuje svobodný přistup k informacím je zá­kon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k infor­macím.

Stránky:
133–141
Biografie autora

Petr Kolman

Katedra správní vědy, správního práva a finančního práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno

odborný asistent
Metriky

294

Views

144

PDF views