Místo a role zákona v kontinentálním typu právní kultury: tradice, současnost a vývojové tendence

Roč.12,č.2(2004)

Abstrakt
Právnická fakulta Univerzity Karlovy a Stálá ko­mise Senátu pro Ústavu ČR a parlamentní proceduru uspořádaly ve dnech 27.- 28. května 2004 v reprezen­tačních prostorách Senátu Parlamentu ČR mezinárod­ní vědeckou konferenci s názvem "Místo a role zákona v kontinentálním typu právní kultury: tradice, součas­nost a vývojové tendence".

Stránky:
176–178
Metriky

379

Views

162

PDF views