Místo a role zákona v kontinentálním typu právní kultury: tradice, současnost a vývojové tendence

Miloš Večeřa

Abstrakt

Právnická fakulta Univerzity Karlovy a Stálá ko­mise Senátu pro Ústavu ČR a parlamentní proceduru uspořádaly ve dnech 27.- 28. května 2004 v reprezen­tačních prostorách Senátu Parlamentu ČR mezinárod­ní vědeckou konferenci s názvem "Místo a role zákona v kontinentálním typu právní kultury: tradice, součas­nost a vývojové tendence".

Bibliografická citace

VEČEŘA, Miloš. Místo a role zákona v kontinentálním typu právní kultury: tradice, současnost a vývojové tendence. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2004, č. 2, s. 176-178. [cit. 2020-11-30]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/7781

Plný Text: