Jednota rodiny z pohledu uprchlického práva

Roč.12,č.2(2004)

Abstrakt
Cílem tohoto příspěvku je poodhalit určitý aspekt práva na rodinný život, a totiž "být spolu". Princip jednoty rodiny vychází z přesvědčení, že rodina (ro­dinná jednota) má právo na ochranu jako celek a osud členů rodiny by měl být shodný. Na téma jednoty rodi­ny a problematiky slučování rodin uprchlíků proběhla v listopadu 2001 konference v Ženevě.

Stránky:
161–166
Biografie autora

Renáta Klečková

Katedra mezinárodního a evropského práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno

studentka
Metriky

396

Views

125

PDF views