Jednota rodiny z pohledu uprchlického práva

Renáta Klečková

Abstrakt

Cílem tohoto příspěvku je poodhalit určitý aspekt práva na rodinný život, a totiž "být spolu". Princip jednoty rodiny vychází z přesvědčení, že rodina (ro­dinná jednota) má právo na ochranu jako celek a osud členů rodiny by měl být shodný. Na téma jednoty rodi­ny a problematiky slučování rodin uprchlíků proběhla v listopadu 2001 konference v Ženevě.

Bibliografická citace

KLEČKOVÁ, Renáta. Jednota rodiny z pohledu uprchlického práva. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2004, č. 2, s. 161-166. [cit. 2020-08-06]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/7776

Plný Text: