Karel Marek: Obchodněprávní smlouvy

Petr Průcha

Abstrakt

Anotace publikace - Karel Marek: Obchodněprávní smlouvy
5. aktualizované vydání, Masarykova univerzita, Brno, 2004, s. 316, IBSN 80-210-3371-1

Bibliografická citace

PRŮCHA, Petr. Karel Marek: Obchodněprávní smlouvy. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2004, č. 2, s. 181-182. [cit. 2021-07-28]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/7783

Plný Text: