Vol 5, No 1 (2011)

Full Issue

View or download the full issue

Table of Contents

KINESIOLOGY

Lenka Kovářová, Karel Kovář
5-16
Titus Ondruška, Jan Novotný
17-24
Pavel Korvas, Jaroslav Šamšula
25-32
Lucia Malá, Tomáš Malý, František Zahálka, Miroslav Čada
33-38
Jan Ondráček, Sylva Hřebíčková, Božena Paugschová, Jan Mezník
39-48
Barbora Strejcová, Jiří Baláš, Ladislav Čaba, Miroslav Kadlec, Vladimír Sűss
49-56
Jiří Nykodým, Martin Zvonař, Martin Sebera
57-64
Roman Farana, František Vaverka
65-74
Hana Kabešová
75-84
Gustáv Argaj
85-94
František Zahálka, Tomáš Malý, Miroslav Čada, Lucia Malá
95-104
Ladislav Vomáčko, Jiří Baláš, Matouš Jindra
105-116
Lenka Svobodová, Jitka Kopřivová, Dagmar Šimberová
117-124
Roman Vala, Marie Valová, Martina Litschmannová
125-132

SOCIAL SCIENCES

Ondřej Chwasczc, Tomáš Pětivlas
133-142

STUDENT SECTION

Martina Chrástková, Jiří Suchý
143-152
David Zahradník, František Vaverka
153-160
Gabriela Žilková Hrázská
161-166
Michal Kumstát, Robert Vysoký, Iva Tomášková, Iva Hrnčiříková, Ondřej Smolka
167-172
Bohumila Vejrážková
173-178

Reviews

Výchova ke zdravému životnímu stylu prizmatem výzkumného záměru
Aleš Sekot
179-180
Konference Movement and Health 2010 a HEPA Europe
Dagmar Trávníková
180
Sport v kontextu evropských kulturních a sociálních změn – ISSSS 2010
Aleš Sekot
181
Fair play jako velké téma velké mezinárodní konference
Aleš Sekot
182-183
Virtuální hospitace: Tělesná výchova – cvičení na stanovištích
Šárka Maleňáková
183-184