Evaluation Of The Pioneer Exercise Training Program For People With High Risk Of Cardiovascular Disease

Michal Kumstát, Robert Vysoký, Iva Tomášková, Iva Hrnčiříková, Ondřej Smolka

Abstract

The goal of the study was to introduce the 3-month fitness programme particularly focused on the III. and IV.  stage of cardiovascular rehabilitation.  Six persons (58 ± 9 years), who all had post-acute myocardial infarction undertook the program. The subjects had an uncomplicated history and had underwent myocardial revascularisation. It is important to note, that this mutual pilot project of the Faculty of Sports Studies, was endorsed by Internal cardiology clinics and Department of Rehabilitative Medicine in University hospital Brno. These particular departments indicated the need to establish a stronger continuity to the hospital rehabilitation programme. Currently, the pilot project has been successfully followed by its second 3-month programme.

Keywords

rehabilitation; cardiovascular disease; physical activity

Full Text:

References

Show references Hide references

Beránková, L., Zvonař, M. Nedostatek pohybové aktivity – fenomén dnešní doby. Konference plná
barev. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, Fakulta tělesné kultury, 2004, s. 10–14, 5 s.
ISBN 80-244-0931-3.

Elbl L., Chaloupka V., Tomášková I. et al.: Vliv kombinovaného aerobního a silového tréninku na funkcí
levé komory srdeční u nemocných po akutním infarktu myokardu. Vnitřní lékařství 2005. Vol. 51, No.
2, s. 190–197.

Elbl L., Chaloupka V., Tomášková I. et al.: Silový trénink u nemocných po akutním infarktu myokardu se sníženou ejekční frakcí levé komory. Vnitřní lékařství, 2005, Vol. 51, No. 1, s. 41–47.

Elbl L., Chaloupka V., Tomášková I. et al.: Remodelace levé komory srdeční u nemocných s akutním infarktem myokardu po absolvování ambulantního řízeného rehabilitačního programu. Cor et Vasa, 2005. Vol. 47, No. 4, s. 39–44.

Howley E. T., Franks B. D.: Health fi tness instructor‘s handbook. 4th edition, Human Kinetics, 2003, ISBN 0-7360-4210-5.

Hrazdira, L., Beránková, L., Sebera, M. Možnosti posilování hamstringů za pomoci speciální plošiny –první zkušenosti. Medicina Sportiva Bohemica et Slovaca, Praha: Česká společnost tělových. lékařství, 2006, 2, 2 s. ISSN 1210-5481.

Chaloupka V., Elbl L. Nehyba S. et al.: Rehabilitace po infarktu myokardu a revaskularizaci u starších
nemocných. Vnitřní lékařství, 2005, Vol. 51, No. 4, s. 414–420.

Chaloupka V., Siegelová J., Špinarová L. et al.: Rehabilitace nemocných s kardiovaskulárním onemocněním.
Doporučené postupy ČKS. Cor et Vasa, 2006, Vol. 48, No. suppl. 4, K127-K145.

Jančík J., Svačinová H., Dobšák P. et al.: Kombinovaný trénink u nemocných se systolickou dysfunkcí levé komory srdeční. Vnitřní lékařství, 2003, Vol. 49, No. 4, s. 280-284

Kavanagh T., Mertens D., Hamm L. et al.: Prediction of Long-Term Prognosis on 12 169 Men Referred for Cardiac Rehabilitation. Circulation, 2002, Vol. 106, s. 666-671.https://doi.org/10.1161/01.CIR.0000024413.15949.ED

Petersen, S., Peto, V., Rayner M. et al.: European Cardiovascular disease statistics: London 2005. British Heart Foundation.

https://doi.org/10.5817/StS2011-1-19


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.