Comparison Of Plus/Minus Points To Game Efficiency Of Evaluation Of Basketball Individual Game Performance Method

Vol.5,No.1(2011)

Abstract

The paper deals with the results of research in the evaluation of basketball individual game play performance. The subject of the paper has its importance for basketball coaches and players. First, the main purpose of the process of the evaluation, is to give the most neutral and the most exact information about the player’s individual game play performance. Secondly, is to provide pedagogical feedback information, which will help to raise the efficiency of the training process. The aim was to broaden knowledge about the evaluation of basketball individual game play performances and compare it with method incorporating plus/minus points. The paper used basic methods of pedagogical research when obtaining the data and basic statistical methods were used during the process of interpretation. The Slovak top-level men’s basketball games were the object of the research. The comparison of the order of players individual game play performance has revealed that the methods are not the same. The results of the research imply that the method of evaluation of basketball individual game play performance assesses different qualities of the player’s individual game play performance than the method plus/minus points. The method of evaluation of the effectiveness of basketball individual game play performance determines the effectiveness of the player during the game and the method of plus/minus points indicates the contribution of player to the team performance. This means that the method of plus/minus points evaluates the activities which also cause the positive and negative changes of the score differential of the match. When evaluating the basketball individual game play performance, it is recommended to use not only the method of evaluation of game play performance, but also the method plus/minus points.


Keywords:
basketball; game performance; game effectivity; plus/minus points
References

ALPHEIS, H. Sportspielbeobachtung im Basketball. Leistungssport, 1979, roč. 9, č. 6, s. 452-462. ISSN
0341-7387.

ARGAJ, G. 1995. Objektivizácia metód hodnotenia hráčskeho výkonu v basketbale. In Acta Facultatis
Educationis Physicae UC XXXVI. Bratislava: FTVŠ UK, 1995, s. 45-50. ISBN 80-223-0905-2.

ARGAJ, G. Hodnotenie herného výkonu v basketbale. In Basketbal komplexne. Bratislava: Slovenská basketbalová
asociácia, 1997, s. 114-122. ISBN 80-85668-47-5.

ARGAJ, G. Hodnotenie individuálneho herného výkonu žiakov v basketbale. In Hry 2006. Sborník příspěvků
s tématikou her v programech tělovýchovných procesů. Plzeň: Pedagogická fakulta ZU, 2006, s. 74–
77. ISBN 80-7043-443-0.

ARGAJ, G. Hodnotenie pohybového prejavu žiaka a špeciálnej pohybovej výkonnosti v basketbale. In Žák v současném pojetí tělesné výchovy. Sborník referátů z 2. mezinárodního vědeckého semináře. Olomouc: Fakulta tělesné kultury UP, 1998, s. 7–14. ISBN 80-7067-968-9.

ARGAJ, G. Nové prístupy k hodnoteniu hráčskeho výkonu vo vrcholovom basketbale. 1. vyd. Bratislava:
Univerzita Komenského v Bratislave, 2009. ISBN 978-80-8113-011-3.

ARGAJ, G.; MIHALJEVIČ, T. Hodnotenie hráčskeho výkonu v basketbale. Telesná výchova a šport, 1993,
roč. 3, č. 2, s. 21-27. ISSN 1335-2245.

ARGAJ, G.; TOMÁNEK, L. Využitie hernej štatistiky v basketbale. In Výučba a tréning v športových
hrách. Zborník referátov z konferencie. Bratislava: Fakulta telesnej výchovy a športu UK, 1997, 119-125. ISBN 80-88901-00-6.

DOBRÝ, L. Didaktika sportovních her. Praha: SPN, 1988. ISBN neuvedené.

FLANAGAN, J. C. Th e critical incident technique. Psychology Bulletin, 1954, roč. 51, s. 327-358.

HAGEDORN, G. Eine Basketball Saison – durch die Brille der Daten gesehen. Leistungssport, 1990, roč.
20, č. 4, s. 40-44. ISSN 0341-7387.

HAGEDORN, G. Eine zweite Basketball-Saison – durch die Datenbrille gesehen. Leistungssport, 1991,
roč. 21, č. 4, s. 56-61. ISSN 0341-7387.

HECL, E. Hodnocení herního výkonu v basketbalu. Tělesná výchova a sport mládeže, 1995, roč. 61, č. 3, s. 21–27. ISSN 1210-7689.

HLUCHÝ, J. Záznamy z hry – základ objektívneho hodnotenia výkonu. Tréner a cvičiteľ, 1965, roč. 9, č.
12, s. 615-618.

IĽAŠKO, B. Motivovanie obranných činností v basketbale. Tréner, 1979, roč. 23, č. 6, s. 259- 261.

MAČURA, P.; TOMÁNEK, Ľ. Nové trendy v štatistike basketbalovej streľby: trestné hody. In Výučba
a tréning v športových hrách. Bratislava: FTVŠ UK Bratislava, 1997, s. 102-107. ISBN 80-88901-00-6.

MANLEY, M. Basketball Heaven 1990. New York: FACTS Publishing Co., 1989. ISBN 0-385-26658-8.

MARTIN, B.; GROSS, J. Total performance score validation and use for basketball. International Journal
Sport Psychology, 1990, roč. 21, č. 2, s.138-145.

REHÁK, M. Hodnotenie herného výkonu basketbalistu. Športové hry, 1999, roč. 4, č. 1, s. 12- 14. ISSN
1336-0817.

SROKA, E. Metoda oceny gry zespolu koszykówki. Sport Wyczynowy, 1991, roč. 12, č. 1-2, s. 50-56.

STÉBLO, J. Koefi cient obecné aktivity hráče v utkání. In Zborník ÚV ČSZTV. Praha: Sportpropag, 1985,
s. 120–132.

STOTTS, T. Plus/Minus Ratings Off er Helpful Tool For Evaluating Players, Lineups. Winning Hoops,
2002, roč. 16, č. 3, s. 1, 6-7. ISSN 0893-6439.

SÜSS, V. Význam indikátorů herního výkonu pro řízení tréninkového procesu. Praha: Nakladatelství
Karolinum, 2006. ISBN 80-246-1162-7.

SVOBODA, B. Pedagogika sportu. Praha: Nakladatelství Karolinum, 2000. ISBN 80-246-0156-7.

TOMÁNEK, Ľ. Hodnotenie individuálneho herného výkonu z hľadiska hernej produktivity v basketbale :
dizertačná práca. Bratislava: FTVŠ UK, 2003. 79 s.

TRNINIČ, S. Selekcia, priprema i vodenje košarkaša i momčadi. 1.vyd. Zagreb: Vikta–Marko, 2006. ISBN
953-97019-2-9.

UNDERWOOD, D. By the Numbers. Athletic Journal, 1985, roč. 65, č. 8, s. 66-67.

VÁLKOVÁ, H. Metoda hodnocení výkonu hráče košíkové v utkání. Praha: Sportpropag, 1974. ISBN
neuvedené.

Metrics

0


376

Views

865

PDF (Čeština) views