The Current Approach To Evaluation Of Talented Athletes For Short Triathlon In The Czech Republic

Vol.5,No.1(2011)

Abstract

The article presents new findings regarding the evaluation system of talent prerequisites for short triathlon in the pre-peak period, i.e., in the junior category (18 – 19 years). The paper presents the current battery of tests and three case studies that bring the possibility of data interpretation. For the evaluation. The study used standards (T-points) for individual tests, which illustrated intra- and interindividual differences with respect to a given model – the norm. It was found that a below-average result reached in one of the tested areas cannot be compensated by any above-average result in another area. The most important issue for the assessment of future performance in triathlon is to find the lower limit of 45 T-points, rather than achieving the highest level in some of the tests. For the selection of talented athletes at the age of 18 – 19 years, it is desirable to seek an individual, who has achieved outstanding results in tests that can be considered to be less affected by training (ECM/BCM, VO2max, mobility and concentration of attention); however, another necessary precondition is also the high level of swimming tests with regard to age of athletes. It is essential to distinguish between highly trained individuals who already have the minimal capacity for improvement and may not be perspective in the categories K 23 and seniors (the peak of their careers is the junior age).


Keywords:
predispositions; sport performance; top-level sport
References

ABBOTT, A.; COLLINS, D. A Th eoretical and Empirical Analysis of a ´State of the Art´ Talent Identifi cation Model. High Ability Studies, 2002, vol. 13, n. 2, p. 157-178.

BLAHUŠ, P.; KODÝM, M.; HŘÍBKOVÁ, L. K možnosti predikce vývoje sportovního vývoje jako ukazatele budoucího talentu. Československá psychologie, 1984, roč. 1, s. 7-15.

BROWN, J. Sports Talent. Champaign: Human Kinetics, 2001.

BUNC, V. Výběr talentů ve vytrvalostních sportech (příklad běžců vytrvalců a běžců na lyžích). In Identifi kace sportovních talentů. Sborník z mezinárodní vědecké konference. Praha: UK FTVS, 2004.

CARL, D. Talent identifi cation. Swimming World, 2009, n. 5, p. 36-37.

DOČKAL, V. Talent nie je dar. Bratislava: Smena, 1986.

FAJFER, Z. Predikce spotovního výkonu – zkreslení validity počátečním přijímáním lepších uchazečů. Česká kinantropologie, 2000, roč. 4, č.1, s. 99-103.

GRASGRUBER, P.; CACEK, J. Sportovní geny. Brno: Computer Press a.s., 2008. ISBN 978-80-251-1873-3.

HAVLÍČEK, I., a kol. Vedecké základy športovej prípravy mládeže. Bratislava: Slovenské telovýchovné vydavateľstvo, 1982.

HAVLÍČEK, I. Predikcia motorickej výkonnosti a orientácia detí na šport. In Sborník vědecké rady ÚV ČSTV. Praha: Olympia, 1988, s. 47 - 80.

HOHMANN, A.; WICK, D.; CARL, K. Talent im Sport. Schorndorf: Hardcover, 2002. ISBN 3-7780-0910-9.

HORČIC, J. Řízení a objektivizace tréninkového procesu ve vytrvalostních vícebojích. Disertační práce. Praha: UK FTVS, 2004.

JOCH, W. Das sportliche Talent: Talenterkendung - Talentforderung - Talentperspektiven. Aachen: Mayer und Mayer, 2001. ISBN 3-89124-325-1

KODÝM, M.; a kol. Determinanty rozvoje talentu k pohybové činnosti. České Budějovice: SPN, 1974.

KODÝM, M.; a kol. Výběr sportovních talentů. Praha: Olympia, 1978.

KODÝM, M.; BLAHUŠ, P.; HŘÍBKOVÁ, L. K psychologii schopností a predikci senzomotorického výkonu. Praha: Academia, 1987.

KOMADEL, L. Vedeckovýskumná činnosť v oblasti športovej prípravy mládeže. In K otázkám výběru přípravy sportovně talentované mládeže. Bratislava: SÚV ČSZTV, 1986, s. 82–89.

KOMÁRIK, E. Teoretické a metodologické východiská tvorby predikčného systému pre výber a rozmiestňovanie v športe. In Sborník vědecké rady ÚV ČSTV. Praha: Olympia, 1988, s. 25 - 46.

KOVÁŘ, R. Příspěvek ke studiu genetické podmíněnosti lidské motoriky. Praha: Univerzita Karlova, 1974.

KOVÁŘOVÁ, L. K identifi kaci talentu v triatlonu. Dizertační práce. Praha: FTVS UK, 2010.

LUCACIU, L. Talent identifi cation in swimming testing programs. Kanada, New Westminster: Lucaciu, 1996.

MALINA R., M.; BOUCHARD, C. Growth, Maturation and Physical Activity. Champaign, III: Human Kinetics, 1991. ISBN 0-88011-882-2.

MĚKOTA, K.; BLAHUŠ, P. Motorické testy v tělesné výchově. Praha: SPN, 1983.

PERIČ, T. Několik poznámek k problematice identifi kace sportovních talentů. In Identifi kace sportovních talentů. Sborník z mezinárodní konference. Praha: UK FTVS, 2004.

PERIČ, T. Systém výběru a výchovy talentů v ČR. In Zborník z konferencie o športovo telentovanej mládeži. Bratislava: Slovenský olympijský výbor a Národné športové centrum, 2006a, s. 54-57.

PERIČ, T. Výběr sportovních talentů. Praha: Grada, 2006b. ISBN 80-247-1827-8.

PERIČ, T.; HOŠEK, V.; BUNC, V. Základy výběru talentů. In Výkon a trénink ve sportu. Praha: Olympia, 2005, s. 278-290.

PRŮŠA, P. Práce s talentovanou mládeží v ČSR. In K otázkám výběru přípravy sportovně talentované mládeže. Bratislava: SÚV ČSZTV, 1986, s. 54–61.

VAEYENS, R.; LENOIR, M.; WILLIAMS, A. M.; PHILIPPAERTS, R. M. Talent Identifi cation and Development Programmes in Sport: Curent Models and Future Directions. Sports Medicine, 2008, vol. 38, n. 9, p.703-714.https://doi.org/10.2165/00007256-200838090-00001

Metrics

0

Crossref logo

0


365

Views

318

PDF (Čeština) views